Colaborare internaţională

Începutul colaborării internaționale a Memorialului ,,Iuliu Hațieganu” – ,,Nicolae Testemițanu”, a fost din inițiativa rectorului și a șefului catedrei de Educație fizică a UMF Cluj-Napoca, inaugurat în luna mai 1999.  Acest eveniment s-a transformat într-o frumoasă tradiție interuniversitară. Scopul  întâlnirilor bilaterale este nu numai de a aprecia care echipă este mai pregătită, mai puternică dar și un mijloc de perfecționare cu schimb de experiență și o importanță cultural-științifică.

Cupa memorială ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu”, deschide în fiecare an noi oportunități în perfecționarea măestriei sportive, în dezvoltarea continuă a relațiilor internaționale de prietenie și colaborare, cu simpozion științific, schimb de experiență dintre tineretul studios în numele prosperării universităților noastre, în numele viitorului.