Default Header Image

Cercetare

La catedră au fost elaborate 100 lucrări ştiinţifico-metodice orientate spre optimizarea procesului didactic şi antrenament în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

Materialul selectat este utilizat sistematic la compartimentul teoretic şi practic în procesul instructiv-educativ şi de antrenament. O parte din lucrări au fost prezentate la conferinţele ştiinţifice republicane şi internaţionale în problemele educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv, morfologiei sportive (Chişinău, Harkov, Moscova, Frunze, Doneţk, Cluj-Napoca).

În anul 1983 a fost editat ,,Ghid de recomandări metodice la  educaţia fizică”  (materialul didactic pentru studenţii anilor I-V) – pentru studenţi în limba rusă (autor V. Gagauz). În anul 1999 a fost prelucrată şi completată în limba română (autor V.Guragata).

Pe parcursul a 18 ani, profesorii catedrei au elaborat 30 de comunicări metodico-ştiinţifice pentru simpozionul internaţional, împreună cu colegii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. O bună parte din ele sunt publicate în revista trimestrială de studii şi cercetări interdisciplinare ,,Palestrica Mileniului III. Civilizaţie şi Sport" – Cluj-Napoca, în perioada anilor 2000-2012.

Din anul 2012 până în 2016, profesorii catedrei lelaborează o lucrare nouă cu tema: ,,Selectarea metodelor şi mijloacelor de activitate motrică pentru studenţi din grupa medicală specială”.