Default Header Image

Publicaţii

2002

 1. Svetlana Miron ,,Gimnastica ritmică în instituțiile  de învățământ superior, recomandări metodice”. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport. Anul III nr.2(8) iunie 2002.

2003

 1. Traian Bocu, Vasile Guragata ,,Metode de evaluare a condiției fizice. Testul Cooper integral. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport. Anul IV nr.1 (11) martie 2003, pag.52

2004

 1. Svetlana Miron ,,Conținutul socio-cultural al sportului olimpic”. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport. Anul V nr.2 (16) iunie 2004, pag.42
 2. Vasile Guragata, Maria Ivanov, Mihail Cojocari ,,Activități de educație fizică și sport în învățământul universitar.  Simpozion internațional ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu” UMF Cluj-Napoca. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport. Anul V nr.2 (16) iunie 2004, pag.91

2006

 1. Svetlana Miron ,,Cercetări în Republica Moldova asupra condiției fizice a medicului de familie. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport anul VII nr.2 (24) iunie 2006, pag.64

2007

 1. Pavel Sprincean ,,Activitatea fizică necesară în dezvoltarea și menținerea stării de sănătate a viitorilor medici”.
 2. Vladimir Diaconu ,,Rolul și locul exercițiilor fizice în dezvoltarea și menținerea stării de  sănătate a studenților”.  Simpozion internațional ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu”. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport anul VIII nr.2 (28) iunie 2007, pag 133.

2008

 1. Vasile Guragata ,,Influiența hormonului de creștere (somatotrop) asupra creșterii staturale, în funcție de intensitatea efortului practicat”.
 2. Maria Ivanov ,,Efectele practicării exercițiilor fizice la femei”.
 3. Vladimir Diaconu ,,Practicarea sistematică a exercițiilor fizice, ca factor principal în menținerea și fortificarea sănătății”. În rezultatele Simpozion internațional ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu”. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport volumul IX nr.2 (32) iunie 2008, pag.154

2010

 1. Crăciun Nicolae, Gojau Vasile, Jubîrcă Constantin, Cojocari Mihail, Focșa Natalia ,,Organizarea și asigurarea competițiilor la fotbal” ISBN 978-9975-70-527-1 Chișinău 2010
 2. S. Miron, Gr. Iliin Aspecte metodico-teoretice ale programei de educație fizică din învățământul universitar medical actual din Republica Moldova. Palestrica Mileniului III – Civilizație și Sport Cluj-Napoca, România.  vol.11, nr.2, aprilie – iulie 2010, pag.137-143..
 3. V. Guragata, M. Ivanov, M. Cojocari. ,,Rolul educației fizice și sportului în formarea viitorilor medici”.  Simpozion Internațional ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu” UMF Cluj-Napoca,  Palestrica Mileniului III – Civilizație și sport vol.11, nr.2, aprilie-iunie 2010, pag.172-173.

2011

 1. V. Guragata, M. Ivanov, M. Cojocari, S. Miron ,,Modalități de evaluare a studenților la Educație fizică”.  Simpozion Internațional ,,Nicolae Testemițanu”-,,Iuliu Hațieganu Palestrica Mileniului III – Civilizație și sport vol.12, nr.2 aprilie-iunie 2011, pag.197

2012

 1. V. Guragata, M. Ivanov, M. Cojocari, A. Popovici ,,Promovarea educației pentru sănătate, prin educație fizică și prin practicarea activităților sportive”. Simpozion Internațional ,,Iuliu Hațieganu”-,,Nicolae Testemițanu”,  UMF Cluj-Napoca.  Palestrica Mileniului III – Civilizație și sport vol. 13. nr.2 aprilie-iunie 2012, pag.161